Utredande besiktning

En utredande besiktning kan göras om man misstänker fel eller skador på sitt hus eller byggnad. Det finns en mängd olika skäl till att det uppstår skador i byggnader. Genom en utredande besiktning tar man reda på vad det finns för brister, varför de uppstått och så får man även ett åtgärdsförslag.

Utredandebesiktning kan ske på inomhusmiljön. Detta om man känner av besvär av att vistas i byggnaden eller att man upplever den ohälsosam. Besvären kan dock inte alltid härledas till skador som är uppenbara. Andra saker som kan upplevas jobbigt är lukter och skiftande klimat. Genom att göra en utredning av inomhusmiljön, så kan man få fram vilka brister som finns, varför de uppstått, bedöma dem och ta fram förslag på åtgärder.

En utredandebesiktning kan även vara för att få fram om byggnaden drabbats av fukt, mögel eller andra oegentligheter.