Takbesiktning

Om du ska renovera eller lägga nytt tak, så bör du börja det hela med att genomföra en takbesiktning. Genom en takbesiktning så är det lättare att bestämma vad som behöver göras, så att taket håller många år framöver.

Det är bra om du själv ser över ditt tak en eller flera gånger per år och inte bara då du ska lägga nytt eller renovera. Det gör att du upptäcker skador i tid.

En takbesiktning kan ske som en okulär besiktning. Denna besiktning kan du göra själv, genom att se över taket, leta efter eventuella skador. Kanske är plåten rostig, eller är det sprickor i pappen?

Du kan även låta en besiktningsman utföra en takbesiktning. Då får du en ingående och noggrann genomgång av taket. En takbesiktning görs av en besiktningsman som kollar av hela taket och kontrollerar takets alla svaga punkter.

En takbesiktning kan även göras efter att ett tak har lagts. Detta för att garantera att jobbet har utförts korrekt av de man beställt takläggningen av.

läs om om hur en för besiktning går till här