Slutbesiktning

Slutbesktning av hus genomförs av besktningsman av bra kvalitetEn slutbesiktning genomförs när hela byggprojektet är klart. Detta kan även kallas för en så kallad entreprenadbesiktning. En slutbesiktning ska alltid göras av en oberoende besiktningsman. Denna besiktningsman ska väljas av byggherren.

Den besiktningsman man väljer för att göra en slutbesiktning ska även vara certifierad för att kunna utföra uppgiften. Denna certifiering utförs av SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund.

En slutbesiktning innebär att man noga går igenom alla de arbeten som utförts enligt avtal. Som utgångspunkt så använder man sig av entreprenadavtalet.

I denna står det vad som ska göras och på vilket sätt. En slutbesiktning genomförs som en okulär besiktning, alltså att syna allt genom syn, lukt och hörsel. Alla brister dokumenteras. Även saker som byggherren har synpunkter på dokumenteras.

Besiktningsmannen ska även godkänna eller underkänna entreprenaden. Om det underkänns, så har flera brister upptäckts eller så har man hittat ett stort allvarligt fel.

Bild på byggnadsarbetare som kolla byggritningBrister som upptäcks måste åtgärdas av entreprenören och enligt regler ska det göras inom två månader. Om det inte åtgärdas så har byggherren rätt att ta in en annan entreprenör och det på den första entreprenörens kostnad. Därefter ska även omarbetningarna besiktigas för att ett godkännande ska kunna ske.

Om en hus-byggnation är godkänd på slutbesiktning, så har entreprenören ändå ansvar i två år framåt för fel och brister som eventuellt uppkommer under denna tid.

För att besiktningsmannen ska kunna utföra sitt arbete korrekt så måste han få tillgång till dokumentation om byggnationen. Det underlättar besiktningen av huset och det gör det även enklare att kunna hitta brister och fel.

 

byggbesiktning.net