Särskildbesiktning

En särskild besiktning kan göras, om man upptäcker fel, efter att man gjort en slutbesiktning som är godkänd. Efter att en slutbesiktning är godkänd så har husägaren sex månader på sig att påtala fel enligt en särskild paragraf.

Om entreprenören inte har samma åsikt, så finns det möjlighet att påkalla en så kallad särskild besiktning.

Denna gör så att man kan avgöra vem som har rätt. Under garantitiden så kan det även förekomma att man har behov av en särskild besiktning om man inte har möjlighet att vänta tills det är dags för garantibesiktning. Det kan vara både husägare så väl som entreprenör som beställer en särskild besiktning.

OVK besktning av husEn särskild besiktning kan även göras om du renoverat hemma och inte fått en slutbesiktning.

Då bedöms inte huruvida entreprenören godkänns eller inte, utan då noteras bara de fel som finns och besiktningsmannen ger beställaren ett formellt utlåtande inför en reklamation.