Garantibesiktning

byggbesiktningNär en byggnation av något slag är färdigställd och godkänd, så gäller en garanti i två år. Denna garanti omfattar brister och fel som kan uppkomma på fastigheten och som beror på entreprenören.

Vad innebär garantibesiktningen?

En garanti ger den som äger huset ett bra skydd och det är entreprenören som är ansvarig om det behöver åtgärdas något. Husägaren ska under de två år garantin gäller inte behöva betala något. Dock måste brister och fel upptäckas innan garantitiden är slut.

Om fel och brister upptäcks efter, så går det oftast inte att få dessa åtgärdade utan kostnad. Det enda som kan fungera är att husägaren bevisar att entreprenören varit vårdslös och slarvat. Men många gånger är det en omöjlig process.

När garantitiden börjar gå mot sitt slut så ska man göra en garantibesiktning. Då går man igenom huset en bit i taget och dubbelkollar så att allt står rätt till.

bild på hus med garantiEn garantibesiktning görs av en oberoende besiktningsman och man kollar allt från tak till grundstenar. Finns brister eller avvikelser så dokumenteras dessa av besiktningsmannen. Är det fel som beror på entreprenören, så ska denna åtgärda felen skyndsamt och utan kostnad för husägaren.

I en garantibesiktning tar besiktningsmannen upp sådana fel och brister som inte kunnat upptäckas vid slutbesiktningen men som kommit fram efterhand. Bland dessa fel kan det återfinnas sprickor, sättningsskador, fel på värmeanläggning, material som inte håller och så vidare.

När garantitiden är över och eventuella garantifel åtgärdats har entreprenören inte längre ansvar för utförandet, med undantag för dolda fel.