Fuktbesiktning

Bild besiktningsman förbesktining

Om man misstänker eller har konstaterat att man har problem med fukt och/eller mögel i sitt hus eller byggnad, så kan en fuktbesiktning ge klara besked.

Hur fungerar en fuktbesiktning?

När man gör en fuktbesiktning så använder man sig av en besiktningsman som är expert på fuktskador och uppkomst av dessa. Man genomför en besiktning av huset och fokuserar då på just fukt. Många gånger genomför besiktningsmannen en så kallad fuktmätning. Genom att göra en sådan kan besiktningsmannen få exakta uppgifter.

Man kan antingen mäta luftfuktighet eller fuktkvoten. Det som ger pålitligaste uppgifter är att mäta fuktkvoten i material. En fuktbesiktning påminner om en okulär besiktning som man gör

Bild besiktningsman på husbygge

när man vanligen besiktar ett hus, men med fokus på fukt och mögel.

Ofta kontrollerar man vindsutrymmen, där det ofta uppstår fuktskador och mögel. Även krypgrunden gås igenom.

När besiktningen är gjort, så får ni besked om fult och mögelsituationen i ert hus. Ni får reda på vilka problem som finns och vilka åtgärder ni bör göra.

 

läs om hur en tak besiktning går till här