Förbesiktning

Bild besiktningsman förbesktiningFörbesiktning är något som ska göras eller kan göras i samband med att man bygger ett nytt hus, eller säljer ett hus. En säljare kan förbesiktiga sitt hus för att göra det enklare för spekulanter så att de vet vad de köper.

Slutpriset kan bli högre, då köparna får reda på husets skick så väl som dess tekniska status. Dock är det alltid köparen som har undersökningsplikt och som köpare bör man även anlita en egen besiktningsman.

Förbesiktning kan även ske när ett hus byggs. Alla typer av besiktningar blir som ett instrument för byggherren, så att man är säker på att kvaliteten av byggnationen hålls och att det blir som det är beställt.

Lagboken har även reglerat hur alla besiktningar ska ske. Besiktningar sker ofta efter att en del av själva byggnationen är klar, men de kan även göras under arbetets gång. Om det görs innan eller under ett byggmoments färdigställande så är det en förbesiktning man gör.

Varför en förbesiktning?

Bild på byggnadsarbetare som kolla byggritningEn förbesiktning görs för att kunna konstatera status och skick på huset, så väl som dess omgivning. Detta inför en ombyggnation, tillbyggnation och så vidare. Denna besiktning är inte obligatorisk, men kan genomföras om det råder oklarheter eller meningsskiljaktigheter mellan entreprenör och byggherren. Båda har möjlighet att begära förbesiktning.

Att göra en förbesiktning är för att fastställa den aktuella statusen. Det är något som ligger i vådas intressen att se till att man får reda på hur det ligger till. Det gör att man slipper missförstånd.

Det kan även göras en förbesiktning för en del av det arbete som ska göras under själva byggnationen. Man kan även begära en förbesiktning om det är så att den som äger huset börjar använda en del av det som byggts, innan det är helt klart.

läs även om efterbesiktning här