Entreprenadbesiktning

Entreprenadbesiktning och byggbesiktning är något som är viktigt både för byggentreprenörer så väl som konsumenter. Det finns olika typer av besiktningar man kan göra av ett hus.

byggbesiktningDet kan vara nybesiktning, förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning men även garantibesiktning, särskildbesiktning eller en utredandebesiktning. Det kan även handla om fuktbesiktning.

Olika typer av besiktningar har en stor betydelse i byggprocessen. Bland annat ska en besiktningsman opartiskt och sakligt på plats granska och godkänna att det som gjorts är utfört korrekt enligt kontrakt och på ett fackmässigt sätt.

En besiktningsman ska ha kunskaper samt erfarenheter om byggregler, branschregler samt om den allmänna praxis som gäller för respektive uppgift.

En byggbesiktning kan ske när ett nytt hus byggs så väl som när ett hus ska säljas eller köpas. Det kan behövas att man gör en fuktbesiktning av ett hus om man misstänker att det är bristfällig ventilation eller en läckande vattenledning någonstans, för att på sikt undvika att huset blir fuktskadat på grund av något som enkelt går att åtgärda.

Besiktning hus

En privatperson har en så kallad undersökningsplikt, när ett hus ska köpas. Det innebär att man ska hitta fel och bister. Det kan vara svårt att på egen hand veta vad det är man bör kolla efter.

Det är därför bra att anlita en besiktningsman eller en kontrollansvarig. Dessa vet vad och vart man letar efter fel. En besiktning är bra att göra när du köper ett hus eller en villa, eller en bostadsrätt. När en husbesiktning görs, så gör man först en översikt över huset.

Detta kallas för en okulär besiktning. Besiktningsmannen undersöker allt i huset med hjälp av lukt, syn och hörsel. Bland de saker som undersöks finns tak, väggar, fasad, vind, våtutrymmen, grundkonstruktion med mera. Är det risk för fuktskador så kan det innebära att man behöver öppna upp för att kontrollera.

Det kan göras genom en enkel håltagning. Detta görs ibland i första besiktningen medan andra väntar med att göra det på den utvidgade besiktningen.

Även om säljaren har besiktat huset, så har du som köpare undersökningsplikt. Du kan köpa in dig på samma besiktning eller välja att anlita en egen oberoende besiktningsman. Dock är det viktigt att du gör en husbesiktning innan du skriver på papper och köper huset.

Vad kostar en husbesiktning & hur lång tid tar besiktningen?

En husbesiktning kan kosta olika mycket, beroende på vilken besiktningsman du väljer så väl som hur stort hus du har. Många gånger så finns det ett fast pris för en normalstor villa, och att det tillkommer prissättning efter storlek på andra byggnader.

Ofta tar ett normalstort hus kring 4 timmar att utföra en husbesiktning på, men det kan såklart även det variera.

Entreprenadbesiktning

Om du har ett bygge på gång som kräver bygglov, rivningslov eller marklov så måste man ha en certifierad kontrollansvarig så väl som att det även ska ske olika besiktningar. Entreprenadbesiktning kontrollerar bygget för att se att beställaren har fått den produkt som har avtalats.

En entreprenadbesiktning kan utföras i olika former som före, under eller efter att entreprenaden är färdig. Olika typer av entreprenadbesiktningar är till exempel förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, garantibesiktning med flera.

Adress:

Byggbesiktning AB

Krukmakargatan 3

11018 Stockholm

Boka besiktning

Beroende på dina behov, så finns det olika byggbesiktningar att boka. Du kan komma att ha behov av en kontrollansvarig för att sköta olika projekt. Det är bra att anlita en kontrollansvarig som är certifierad och det gärna så tidigt som möjligt i processen.

Det gör att den besiktningsman du anlitar är med från start till slut och som har full koll på allt som har med ditt byggprojekt att göra. Med en kontrollansvarig får du rådgivning så väl som hjälp med pappersarbete och byråkrati. När en entreprenad är avslutad så behövs oftast även en slutbesiktning och bland dessa finns det flera att välja mellan.

Samma sak gäller när det kommer till husbesiktning. Då kan du komma att behöva förbesiktning så väl som slutbesiktning eller efterbesiktning.

Du kan boka besiktning av andra saker som gäller huset med, så som fuktbesiktning, ovk-besiktning, som är obligatorisk ventilationskontroll och takbesiktning.

Vi har kontor i Stockholm och på Lidingö.

byggbesiktning