Efterbesiktning

Om det dokumenterats brister eller allvarliga fel vid en slutbesiktning, så ska dessa åtgärdas. När dessa är åtgärdade, så görs en ny besiktning, som heter efterbesiktning.

Bild besiktningsman på husbyggeDatumet för denna besiktning, bestämts oftast i samband med att man gör slutbesiktningen. Dock kan det skjutas fram om det visar sig att åtgärderna tar längre tid än vad man tänkt.

Om det efter en efterbesiktning fortfarande finns fel, så måste de åtgärdas och en ny efterbesiktning göras. Det händer att det sker flera efterbesiktningar innan alla fel är åtgärdade. Alla åtgärder som görs, ska åter igen godkännas av en besiktningsman.

Först då kan ett slutbevis utfärdas.