BESIKTNINGSMAN STOCKHOLM

Behöver du en bra besiktningsman ?Välkommen till en modern lösning för alla typer av besiktningar.

Byggbesiktning - Din besiktningshjälp


En besiktningsman kan komma till nytta när du ska bygga nytt, sälja ett hus eller ska köpa det. Om en entreprenad har avslutats, så ska det oftast ske en slutbesiktning.

Läs mer här ...

Vad gör en besiktningsman?

En besiktningsman kan komma till nytta när du ska bygga nytt, när du ska sälja ett hus eller ska köpa det. Om en entreprenad har avslutats, så ska det oftast ske en slutbesiktning. Vid husköp, eller köp av bostadsrätt, så har du undersökningsplikt. Det innebär att det är ditt ansvar att hitta eventuella fel och brister. Det kan du göra med hjälp av en av våra oberoende besiktningsmän.

Du som äger ett hus kan även ha nytta av en besiktningsman, då de utför flera olika typer av besiktningar exempelvis för besiktning, slutbesiktning, särskild besiktning, garantibesiktning, fuktbesiktning och OVK-besiktning.

Om du köper ett hus, eller en bostadsrätt, så har du undersökningsplikt, vilket innebär att det är ditt ansvar att hitta eventuella fel och brister. Det kan du göra med hjälp av en oberoende besiktningsman. Du som äger ett hus kan även ha nytta av en besiktningsman, då de utför flera olika typer av besiktningar.
Dessa kan vara förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, särskild besiktning, garantibesiktning, överlåtelsebesiktning, fuktbesiktning, tak besiktning och ovk-besiktning.

Behöver du detta?

Om du är en privatperson så kan du med en besiktningsman få hjälp att uppfylla din del av undersökningsskyldigheten. Vi hjälper till att undersöka skicket på huset och de vet även vad de ska titta efter.
En besiktningsman kan tolka olika tecken som kan tyda på fel och vet vilka frågor som bör ställas.
Du kan anlita en person som utför besiktningar både vid köp och försäljning av hus, men viktigt är att besiktningen görs innan köpekontraktet är signerat. Det går att få ett hus besiktat efter att kontraktet är påskrivet, men det är viktigt att det finns med en klausul som tillåter det.

I denna klausul bör det även stå med vilka rättigheter du har om besiktningen visar på brister i bostaden, exempelvis prisavdrag eller hävning.

Att tänka på

När du ska anlita en besiktningsman till exempel till din byggbesiktning, så gäller det att välja en som har adekvat kunskap och tillräcklig utbildning. Därmed är det bra om du kollar att personen har en gedigen utbildning, ansvarsförsäkring, certifiering och det är inte heller fel att be om referenser.


 

Vad kostar en husbesiktning?

De allra flesta husbesiktningar ligger kring 8 000 till 10 000 kronor plus moms. Det kan tillkomma restid, bilersättning med mera. Detta är en indiaktion.

Större hus, som tar längre tid kan komma att kosta mer. Tänk även på att denna tjänst inte är berättigad till ROT-avdrag. Dock kan man dra av utgiften på den eventuella vinsten man gör om man säljer huset.

Vad gäller vid köp av redan besiktat hus?
Om du vill så kan du vara med och få en genomgång på plats med besiktningsmannen. Det är ofta inte tillräckligt med att läsa protokollet i efterhand.Är du det minsta tveksam så är det bra att själv anlita en oberoende besiktningsman att göra husbesiktningen.

1 / 3